0 Vare(r) - I alt 0,00
 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

 
 
 Hvordan ser jeg om det er en højre eller venstre lås jeg skal bruge?
 

Svar:
- Postkasse og møbellåse.


Den mest brugt postkasselås er en op.

Det er en op, hvis kamstykket bag på låsen vender op i låst tilstand.

Højre eller venstre er set inde fra postkassen/skabet af.

F.eks hvis kamstykket står til højre set inde fra postkassen/skabet  af er det en højre lås/cylinder( som vist, låst tilstand). Den viste postkasse lås er en højre lås/cylinder.

- Låsekasser, kasselåse og terrassedørsgreb.

Her er et par hjælpe eksempler:

En dør som åbner ind med hængslerne i venstre
indv. side = venstre lås eller greb

En dør som åbner ind med hængslerne i højre
indv. side = højre lås eller greb

En dør som åbner ud med hængslerne i venstre
indv. side = venstre lås eller greb

En dør som åbner ud med hængslerne i højre
indv. side = højre lås eller greb


 Hvordan finder jeg ud af hvilken dråbeformet cylinder jeg skal bruge?

Svar:
Der findes mange længder i den dråbeformet cylinder. Derfor kan det nogengange være en jungle at finde ud af hvilken man skal bruge! 

Standard målet er +31mm +31mm. Det vil altså sige det der hedder +0 +0. Dette mål findes ved at tage målet fra midt skrue hul til kant af cylinder. 
Målene er nødvendigvis ikke ens på begge sider, den kan sagtens hedde +0 +15. Når der står at den hedder +5 vil det sige at der bliver lagt 5mm. i målet. Så hvis den hedder +0 + 15 vil den hedde i mm: +31mm + 46mm.

Hvis du er på udkig efter en 1602 vil der f.eks. stå: +10C +20K. Det vil altså sige der er lagt 10mm til på cylindersiden og 20mm. til knopsiden (vrideren, indvendig).
Hvis du er på udkig efter en 1620 vil der f.eks. kun  stå +10 +20, da der ikke er nogle knop på denne type cylinder, og du vil kunne vende den både den ene eller den anden vej.  

Så når du måler skal du bare tænke på standard målet 31mm og derefter ligge 5mm. indtil du finder det rigtige mål. 


 

Hvilken størrelse cylinderring skal jeg bruge til min cylinder?

Svar:
- Dobbelt cylinder 2602 (Rokoko, indvendig) - Kig her
- Oval cylinder 1660 med vrider (Udvendig cylinderring) - Kig her
- Slagsfast sikkerhedscylinder - Kig her


 
Hvor mange sikringklasser er der?
 

Svar:
Kravene til forsikringstagernes indbrudssikring er inddelt i fire kategorier/klasser med farverne rød, blå, grøn og gul med rød som den højeste kategori/klasse.


 Hvad er et sikringniveau?

Svar:
Et sikringsniveau er en række minimums krav som beskriver hvilken sikring du skal lfortage for at kunne få forsikrede dine værdier. Disse skal være udført af en F&P godkendt insatllatør som også er ISO 9001 godkendt, dette er for at sikring en korrekt installation.

Der er 6 sikringniveauer inden for F&P (Forsikring og Pension) 10, 20, 30, 40 ,50 og 60 med 60 som højeste niveau. Disse niveauer gælder som udgangspunkt kun erheverv.

 Penge- og Brandskabs tests, hvad er hvad?

Svar:
Test på penge- og brandskabe opdeles primært i 3 hovedegrupper.
 1. Test på Pengeskabe (værdiopbevaringsenheder), det kan fx være F&P Rød klasse som er en dansk test eller EN1143-1 grad 1 som er en EU norm. Grad 1 er = Rød klasse, EU normerne har højere godkendelser fx EN1143-1 grad 2 disse test er i en højere kategori end Rød klasse. 
 2. Test på Brandskabe, de hedder fx NT Fire 017 som  typisk vises som P60min eller S 60P "Papir 60 minutter" altså papir beskyttet i 60 minutter (skabe kan fås med forskellige minut angivninger).
 3. Test på Dataskabe, de hedder fx 120 Disk/NT Fire 017 som  typisk vises som 120DISK "Datamedier 2 timer" altså Datamedier beskyttet mod brand i 2 timer (skabe kan fås med forskellige minut angivninger)
 
 

Regler for postkasser og brevsprækker.

For at postbuddet kan aflevere posten hurtigt og præcist, er der fastlagt regler for placering af både postkasse og brevsprække. Reglerne gælder dog kun for huse med en byggetilladelse udstedt før 1973.


INDHOLD

 1. Hvornår skal der opstilles en postkasse på grunden?
 2. Hvor skal postkassen placeres?
 3. I hvilken højde skal postkassen placeres?
 4. Hvilke standarder er der for postkasser?
 5. Postkassens størrelse
 6. Hvornår kan du få posten bragt helt op til døren?
 7. Hvem har ansvaret for postkassen?
 8. Hvordan skal postkassen sikres?
 9. Hvilken skiltning skal postkassen mærkes med?
 

1. Hvornår skal der opstilles en postkasse på grunden? 
 En såkaldt enkeltbrevkasse, også kaldet en postkasse, skal opstilles ved helårsboliger, der er opført med byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973.

Er byggetilladelsen udstedt før 1. januar 1973, er det ikke nødvendigt at opstille en postkasse. I stedet kan posten afleveres gennem en brevsprække i boligens indgangsdør.

Siden 1983 har bestemmelserne også omfattet fritidshuse. For at kunne modtage post i et fritidshus skal der opstilles en postkasse.


2. Hvor skal postkassen placeres?
En postkasse skal placeres ved indkørslen til boligen, så forsendelser kan afleveres direkte fra en offentlig adgangsvej. Postkassen skal placeres ud til skellet.

Postkassens brevsprække skal normalt vende ud mod adgangsvejen, men kan i særlige tilfælde placeres vinkelret på adgangsvejen, hvis placeringen af postkassen ellers vil genere adgangsvejen til boligen.

Adgangen til postkassen må ikke være spærret af bevoksning el.lign., der forhindrer, at aflevering af post kan finde sted på en nem og hensigtsmæssig måde.


3. I hvilken højde skal postkassen placeres? 
En postkasse skal placeres således, at afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

En brevsprække i boligens hoveddør skal være vandret (horisontal) og sidde mindst 65 cm over dørens underkant.


4. Hvilke standarder er der for postkasser?
Post Danmark har udarbejdet en række anbefalinger om opstilling af postkasser. Anbefalingerne bygger på Dansk Standard, DS/EN 13 274, som gælder for hele EU-området. Derudover følger anbefalingerne de officielle danske regler, der er nedfældet som bilag 1 i "Bekendtgørelsen om postvirksomhed og postbefordring" af 14. december 2004.

Postkasser, der er godkendt i Danmark, kan medtages til et andet EU-land, og omvendt kan f.eks. en postkasse godkendt i Sverige benyttes i Danmark. Typegodkendte postkasser er forsynet med et godkendelsesmærke.


5. Postkassens størrelse 
Godkendte postkasser fås i både som enkeltbrevkasser (type III og IV i tabellen nedenfor) og i udgaver beregnet til brevkasseanlæg (type I og II i tabellen nedenfor).

Post Danmark har for hver af de fire typer angivet minimumsmål for både den indvendige størrelse og brevindkastet, se tabellen nedenfor. Fælles for alle godkendte postkasser er, at brevsprækken skal være mindst 3,5 cm høj.
 

Indvendige minimums mål for brevkasser .........Minimumsmål for brevindkast
Type Højde Bredde Dybde Højde Bredde
1 15 cm 26 cm 36 cm 3,5 cm 26 cm
2 15 cm 36 cm 26 cm 3,5 cm 36 cm
3 40 cm 30 cm 15 cm 3,5 cm 30 cm
4 30 cm 36 cm 15 cm 3,5 cm 36 cm


6. Hvornår kan du få posten bragt helt op til døren? 
Selvom boligens byggetilladelse er udstedt efter 1. januar 1973, har du i særlige tilfælde mulighed for at få posten bragt helt op til hoveddøren og ind gennem brevsprækken. Denne mulighed gælder for bevægelseshæmmede og handicappede personer, der ellers ikke kan få brevkassen tømt. Post Danmark kan i sådanne tilfælde udstede en midlertidig dispensation.

For at opnå dispensation skal man henvende sig til den lokale socialforvaltning, Danske Blindesamfund eller De Samvirkende Invalideorganisationer, der udfærdiger en indstilling, som afleveres til den lokale postmester.


7. Hvem har ansvaret for postkassen?
Ejeren af en bolig har ansvaret for at opstille en postkasse. Såfremt ejeren undlader at opstille en postkasse, eller hvis den ikke opfylder bestemmelserne, kan Post Danmark nægte at levere posten.


8. Hvordan skal postkassen sikres?
Postkassen skal være sikret med en lås, så uvedkommende ikke kan få fat i indholdet. Derudover skal postkassen være sat forsvarlig fast, så den ikke umiddelbart kan fjernes.


9. Hvilken skiltning skal postkassen mærkes med? 
Både en postkasse og en brevsprække skal være forsynet med navne på husets beboere. Jo flere oplysninger om beboernes navne der er, jo mindre er risikoen for, at postbuddet kommer til at aflevere posten det forkerte sted. I stedet for navneskilte kan man bruge selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type.

Af hensyn til postbuddets mulighed for at kunne sammenligne adressen på brevet med skiltningen på postkassen skal postkassen være tilstrækkeligt oplyst.

Kilde: www.bolius.dk  
 

 • Nettosikring.dk
 • Ndr. Ringgade 70B
 • 4200 Slagelse
E-handelsbureauet Wølund & Wraae